De waarde van Buitenaf Wonen

Taxatie

Er zijn vele scenario’s denkbaar waarom u een taxatie van uw (toekomstig) landelijke woning wenst te verkrijgen. In veel gevallen heeft u er baat bij dat het vaststellen van een waardering zo objectief mogelijk plaats vindt.

In het buitengebied – waar alles anders is – is taxeren een vak apart. Objectiviteit wordt ingeruild voor gevoel, een tuin wordt een voetbalveld en buren worden ingeruild voor een nieuwsgierige ree en bomen vol vogels. Niet ieder makelaarskantoor heeft de kennis in huis om de bijzonder mooie locaties van het Friese platteland tot uiting te laten komen in een geldbedrag. BUITEN heeft die ervaring wél: jarenlang heeft onze taxateur Michel Snoek met zijn befaamde kaplaarzen aan op het veen en het zand van de gemeenten in Zuid-Oost Friesland rondgelopen. Geen landelijk wonen-locatie is hem te mooi om er een waardering aan te geven. Zijn waardering wordt vervolgens overzichtelijk door hem omschreven in een uitgebreid – al dan niet NWWI-gevalideerd – taxatierapport. De taxatierapporten van BUITEN voldoen aan de eisen die door alle Nederlandse geldverstrekkers en de Belastingdienst worden gesteld.

Tot slot nog even dit: overweegt u uw woning in het buitengebied te verkopen? Vaak heeft u dan geen schriftelijk taxatierapport nodig wat u een hoop kosten bespaart. BUITEN komt graag kosteloos bij u langs om u een inschatting van de verkoopopbrengst te verschaffen. Uiteraard verkopen wij dan ook graag uw woning maar dat is verder helemaal aan u…

geWOON BUITEN dus!

Overzicht van onze samenwerkende kantoren

 

Recensies