Na het uitkomen van het Remkes-rapport en de uitspraak van de Raad van State zit de overheid in een stikstofcrisis. Alhoewel het rapport en het benoemen van een werkelijke stikstofcrisis ter discussie gesteld kan worden aangezien de hoeveelheid stikstof in de lucht de afgelopen jaren sterk is afgenomen volgens recente cijfers van het RIVM (meer dan gehalveerd van 1990 tot mei 2019), feit is dat de overheid momenteel abrupte maatregelen neemt om de hoeveelheid stikstof  nog sterker terug te dringen.

Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van de maximumsnelheid van alle snelwegen in Nederland van 120 kilometer per uur en 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur. Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen voor de bouwsector met gevolgen voor de woningmarkt. Nederland bevindt zich momenteel al in een zeer krappe woningmarkt waarin het vooral voor starters erg moeilijk is om een woning te bemachtigen. Zo is het percentage starterswoningen van onder de €150.000,- gedaald van 17% in november 2018 naar slechts 10% in november 2019 (bron: de Hypotheker). Daar komt nog bij dat op dit moment woningen sneller verkocht worden dan in voorgaande jaren. Daarnaast worden op dit moment niet of nauwelijks vergunningen verleend voor het bouwen van nieuwbouwwoningen. Volgens een enquête onder NVM-nieuwbouwspecialisten ondervindt een meerderheid belemmeringen als gevolg van de stikstofcrisis. Ook omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen worden minder snel behandeld door gemeenten.

De NVM steunt een petitie van bouwbedrijven en ondernemingen aan de overheid om bouwprojecten niet abrupt stil te leggen met als gevolg een nog zwaarder belaste woningmarkt. Volgens deze petitie komt er bij de meeste projecten niet of nauwelijks stikstof vrij. De petitie pleit voor het blijven verlenen van vergunningen en voor praktische normen voor gemeenten en bedrijven; een werkbaar handelingskader. Dit alles om bouwbedrijven en ondernemingen niet failliet te laten gaan en het woningtekort niet nog verder toe te laten nemen.

Michel Snoek
Buiten Landelijk wonen