Sommige woonhuizen worden als zo belangrijk beschouwd dat zij door de Rijksoverheid zijn aangewezen als Rijksmonument. Dit kan zijn vanwege het algemeen belang van schoonheid, de cultuurhistorische waarde of de betekenis voor de wetenschap. Deze woonhuizen zijn beschermd en dat kan voordelen met zich meebrengen of zaken om rekening mee te houden. In deze blog leest u hier meer over.

Rijksmonumenten zijn vaak uniek en hebben een bijzondere sfeer. De geschiedenis ervan is voor velen interessant en veel woningzoekenden vinden het uitdagend om een Rijksmonument aan te schaffen. Daarnaast stimuleert de overheid vanwege algemeen belang het bezit van een Rijksmonument en dat levert vooral financiële voordelen op. Zo is er ten behoeve van onderhoud en restauratie een Monumentenhypotheek met lage rentetarieven, een 100% laagrentende lening via het Restauratiefonds voor de instandhoudingskosten en een subsidie voor de instandhoudingskosten (elk jaar voor 38% van de werkzaamheden). Vanwege specialistische zorg en technieken zijn de onderhoudskosten vaak hoger dan bij een niet-Rijksmonument. Een eigenaar dient bij het aanpassen, verbouwen of restaureren meestal een omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen. Wilt u meer weten? Vraag gerust de gids ‘Monumentaal Wonen’ op bij ons kantoor voor uitgebreide informatie van het Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Momenteel mogen wij een prachtig Rijksmonument verkopen in de kern van het historische centrum van Oldeberkoop: het woonhuis aan de Willinge Prinsstraat 15, gebouwd in 1778. Dit woonhuis is gelegen aan de Brink schuin tegenover de Bonifatiuskerk, één van de oudste kerken van zuidoost Friesland. De naam ‘Willinge Prins’ is welbekend in Oldeberkoop dankzij haar grote invloed op de ontwikkeling van het dorp. De rijke patriciërsfamilie bezat vroeger een groot deel van het dorp en liet aan het einde van de 19e eeuw de villa’s ‘Lunia’ en ‘Vredewoud’ bouwen. Tezamen met de 12-eeuwse Bonifatiuskerk en de statige bomen aan de brink en Willinge Prinsstraat biedt ‘ons’ dorp een sterk gevoel van nostalgie en allure. Vanuit de woonkamer wordt uitgekeken op ‘Villa Vredewoud’. In de woonkamer bevinden zich nog de voormalige bedstedes boven de kelder. Op de vloeren van de hal, het toilet, de woonkeuken, badkamer en de bijkeuken liggen oude estrikken. Ook in de woonkeuken, de badkamer en de bijkeuken vindt u nog vele prachtige tegeltableaus. In alle vertrekken zijn de robuuste authentieke balkenplafonds zichtbaar.

Binnenkort mogen wij nog een bijzonder fraai Rijksmonument verkopen aan de Schoterlandseweg in Jubbega. Dit onderwijzerswoonhuis behorend bij de voormalige Mr. J.B. Kanschool, is in 1917 in Overgangs-architectuur gebouwd. Dit woonhuis is aangewezen als Rijksmonument vanwege de  bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling en de mate van esthetische, architectonische, ruimtelijke en visuele kwaliteit en gaafheid van met name het exterieur van het gebouw. De enigszins overstekende zadeldaken van woonhuis en bijkeuken zijn gedekt met bruin geglazuurde tuile-du-nord pannen. De gevels zijn witgepleisterd vanaf de onderdorpels en bestaan voorts uit bruine bakstenen op een rode strengpersbakstenen plint. De topgevels aan voor- en achterzijde en in de krimp zijn beschoten met versierde kraalprofiellatten en voorzien van windveren. De vensters onder strek hebben afzaten van geel geglazuurde bakstenen. De voorgevel wordt ingedeeld door H-vensters met achtruits bovenlichten: twee op de begane grond en één op de verdieping. In de krimp bevindt zich eenzelfde H-venster; in de beschoten geveldelen aan de voorzijde zijn twee kleine enkelruitsvensters. De houten voordeur met drietreeds gemetselde stoep heeft een zesruits bovenlicht onder strek. De overige gevels worden alle ingedeeld door H-vensters met zes- en achtruits bovenlichten.