Met een nieuw Kabinet op komst en druk op de woningmarkt zijn er enkele nieuwsberichten die voor u als woningeigenaar, woningzoekende of verkoper waarschijnlijk interessant zijn. Lees meer over dalende energiebelastingen, een nieuwe omgevingswet, een nieuw convenant over het koopproces en de advertentieplicht voor het energielabel in onderstaande blog.

Energiebelasting daalt in 2022

In 2022 verlaagt het Kabinet de energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor ongeveer €400,- minder belasting dan in 2021. De wijzigingen zijn als volgt:

  • De teruggave van de energiebelasting stijgt van €560,- naar €825,-.
  • Het belastingtarief op elektriciteit daalt met 6,9 cent pet kWh (inclusief btw).
  • De plannen voor energiebelastingen veranderen niet: die stijgen met 2 cent per kuub.

 

Nieuwe omgevingswet

Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Samenvattend worden de wetten voor de fysieke leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd. Dit gaat onder meer over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Daarnaast wordt er een nieuw digitaal stelsel opgericht die de huidige website van Ruimtelijke Plannen vervangt. Hierdoor moet het makkelijker en overzichtelijker worden om geldende regels te raadplegen of vergunningen aan te vragen. In het voorjaar volgt meer nieuws over de veranderingen van de Omgevingswet.

Nieuw convenant over koopproces woning

Gesprekken en afspraken tussen de regering, NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis over meer transparantie en integriteit binnen het koopproces hebben geleid tot het tekenen van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. Samenvattend staan hierin de volgende punten:

  • Partijen hebben afgesproken om de transparantie in en duidelijkheid van de regels in het koop- en biedproces te verbeteren.
  • BZK verkent de mogelijkheden om een (gecertificeerd) biedlogboek te verplichten.
  • Gedragscodes moeten duidelijk en concreet zijn en regels rondom makelaarswerkzaamheden moeten goed vindbaar zijn op de websites.
  • Brancheorganisaties organiseren een onafhankelijk en vereniging overstijgend tuchtrecht.
  • Vereniging Eigen Huis sluit haar meldpunt. Er komt een algemeen meldpunt voor klachten in het gehele koopproces waar gemeld kan worden over alle daarbij betrokken partijen.
  • Een verkoper blijft samen met zijn makelaar het verkoopproces bepalen, incl. het (open of gesloten) platform waarop het wordt aangeboden.
  • Een verkoopmakelaar deelt alle informatie transparant en behandelt alle kandidaat-kopers op gelijke wijze.

 

Vakgroepvoorzitter van de NVM Wonen Lana Gerssen zegt het volgende hierover: “Veel van de afspraken komen overeen met wat wij als NVM-leden al doen: deskundig en transparant optreden voor de belangen van onze opdrachtgevers. Ik kan me daarom goed voorstellen dat dit convenant voor onze leden kan voelen als onnodige bemoeienis met onze bestaande werkwijze en erecode.

Ik juich echter toe dat deze voor ons vanzelfsprekende transparantie óók voor andere partijen gaat gelden. Dat gaat meer kwaliteit en helderheid in de markt brengen. Helaas zijn we nog niet zo ver dat de gedragscodes nu ook al gelden voor de ongebonden makelaars.

We dringen er bij BZK dan ook op aan dat deze maatregelen echt branchebreed moeten gaan gelden. Laten we dit convenant zien als een goede eerste stap naar een duidelijkere markt.

Het is goed dat er meer helderheid komt over betrouwbaarheid en transparantie. Tegelijk moet gezegd worden dat de wantoestanden in de markt vooral het gevolg zijn van oververhitte en krapte op de woningmarkt, waarin de rol van de makelaar niet allesbepalend is. Het convenant is hiervoor niet de oplossing maar kan er wel aan bijdragen.”

Advertentieplicht voor energielabel vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt er – in tegenstelling tot nu – gehandhaafd of er een geldig energielabel getoond wordt bij de advertentie van een woning. Hierdoor is het van belang dat er vanwege de tijdsduur van de opname en uitwerking tijdig een energielabel wordt aangevraagd, vóór het verkoopproces begint. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen dankzij onze samenwerking met energie-adviseurs!

Voor Rijksmonumenten is een uitzondering voor het verplicht overdragen of tonen van een energielabel.

 

Bronnen:

NVM. (2021, 13 december). Wetswijzigingen 2022 en opkoopbescherming per 1 januari 2022. Geraadpleegd op 14 december 2021, van https://www.nvm.nl/ledennieuws_december_2021/wetswijzigingen-2022/

NVM. (2021, 14 december). Nieuw convenant over koopproces woningen. Geraadpleegd op 14 december 2021, van https://www.nvm.nl/ledennieuws_december_2021/wetswijzigingen-2022/