De aangifte van de inkomstenbelasting roept bij veel mensen vragen op over het eigenwoningforfait. Hoe werkt het en hoeveel belasting moet er worden betaald? In deze blog verschaffen wij hierover meer duidelijkheid.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van een huis dat bij het inkomen wordt opgeteld en waar belasting over betaald moet worden.
Voor woningen met een WOZ-waarde tussen 75.000 en 1.130.000 euro geldt in 2022 een percentage van 0,45%. Heeft een woning bijvoorbeeld een WOZ-waarde van € 400.000, dan is het eigenwoningforfait € 400.000 x 0,0045 = € 1800. Dat bedrag wordt bij het inkomen opgeteld en daarover is inkomstenbelasting verschuldigd. Tot een inkomen van € 69.398 euro is dat 37,07% (€ 667,-). Daarboven is dat percentage 49,5% (€ 891,-). De WOZ-waarde kan worden gecheckt op www.wozwaardeloket.nl.

De reden dat een deel van de waarde van de koopwoning wordt meegenomen in de inkomstenbelasting is het voordeel ten opzichte van iemand die een woning huurt, omdat op deze wijze vermogen wordt opgebouwd. Een andere ‘opbrengst’ is het woongenot.

Het eigenwoningforfait is de afgelopen jaren steeds gedaald, van 0,75% in 2017 naar 0,5% vorig jaar en dit jaar dus 0,45%. De oorzaak hiervan is omdat de belastingdienst steeds meer inkomsten vergaard doordat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd.

Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 1.1350.000,- geldt de zogenoemde ‘villagrens’. Over de waarde boven € 1.1350.000,- geldt een eigenwoningforfait van 2,35%.