De kosten van het verduurzamen van woningen die zijn berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn te laag ingeschat. Dit met hogere kosten voor woningcorporaties en woningeigenaren tot gevolg.

De verduurzaming gaat voornamelijk over het isoleren van woningen en van het gas af gaan tot 2030. Het PBL geeft nu toe dat niet alle kostenposten in deze verduurzaming zijn meegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld extra kosten van aannemers voor winst en risico niet meegenomen, evenals stijgende kosten die gemaakt worden door architecten, constructeurs en installatieadviseurs. Tot slot is niet verwacht dat de bouwkosten zo hard zouden stijgen als het afgelopen jaar het geval was.

Hoeveel hoger de daadwerkelijke doorrekenkosten zullen zijn is onbekend. Volgens woningcorporatie Aedes, die de doorrekening van het PBL in twijfel trok, zullen de doorrekenkosten 40% tot 50% hoger zijn. Het PBL geeft aan dat het verschil veel kleiner is maar noemt geen percentage.

Een jaar geleden lag het PBL ook al onder vuur omdat het instituut de stijging van de kosten van de energierekening te laag had ingeschat.

Michel Snoek
Buiten Landelijk wonen