Hoe zit het met het eigenwoningforfait in 2022?

Hoe zit het met het eigenwoningforfait in 2022?

De aangifte van de inkomstenbelasting roept bij veel mensen vragen op over het eigenwoningforfait. Hoe werkt het en hoeveel belasting moet er worden betaald? In deze blog verschaffen wij hierover meer duidelijkheid. Het eigenwoningforfait is een percentage van de...
Wat is de beste maand om een woning te (ver)kopen?

Wat is de beste maand om een woning te (ver)kopen?

Het is een vraag die veel mensen stellen: wat is financieel gezien de meest gunstige maand om een huis te kopen of verkopen? Verkoopplatform ‘Funda’ heeft hier onderzoek naar gedaan en geconstateerd dat het moment waarop een woning verkocht wordt wel degelijk invloed...
NVM-nieuwsberichten wetswijzigingen 2022 en nieuw convenant

NVM-nieuwsberichten wetswijzigingen 2022 en nieuw convenant

Met een nieuw Kabinet op komst en druk op de woningmarkt zijn er enkele nieuwsberichten die voor u als woningeigenaar, woningzoekende of verkoper waarschijnlijk interessant zijn. Lees meer over dalende energiebelastingen, een nieuwe omgevingswet, een nieuw convenant...
Rijksmonumenten als woonhuis

Rijksmonumenten als woonhuis

Sommige woonhuizen worden als zo belangrijk beschouwd dat zij door de Rijksoverheid zijn aangewezen als Rijksmonument. Dit kan zijn vanwege het algemeen belang van schoonheid, de cultuurhistorische waarde of de betekenis voor de wetenschap. Deze woonhuizen zijn...