Uw droomhuis bouwen op riante kavel met vrije uitzichten

Bovenweg 41, Nijeberkoop

Omschrijving

 

Uw eigen droom verwezenlijken? In het fraaie buitengebied ligt een prachtige bouwkavel met een te slopen woonboerderij met eigen weiland achter en naast de woning op totaal 7.070m2 eigen grond. Hierdoor uitermate geschikt voor paardenliefhebbers. Zowel aan de voor- en de achterzijde een fenomenaal uitzicht over de weilanden!

 

Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf luidt als volgt:
De bestemming voor de locatie luidt als volgt:
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– wonen, al dan niet in combinatie met:
– een aan huis verbonden beroep;
– aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten;
– een bed & brochje;
– theetuinen.

 

Bouwregels:
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
– het aantal woningen bedraagt niet meer dan één per bestemmingsvlak, dan wel twee ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’, dan wel het ter plaatse van de aanduiding ‘aantal wooneenheden’;
– de afstand van een woning ten opzichte van de weg zal ten minste de bestaande afstand bedragen;
– de afstand (van de niet aaneengebouwde zijde) van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 2 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
– de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 175 m2, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – voormalige agrarische bedrijfsbebouwing’ de oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte bedraagt;
– de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 8 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen.

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
– een bijbehorend bouwwerk mag op de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd, dan wel op een afstand van niet minder dan 1 m tot de zijdelingse perceelgrens;
– de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m;
– de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal:
– 125 m2 bij een erf met een oppervlakte kleiner dan 800 m2;
– 150 m2 bij een erf met een oppervlakte kleiner dan 1.500 m2;
– 200 m2 bij een erf met een oppervlakte van ten minste 1.500 m2;
– de oppervlakte van een overkapping bedraagt ten hoogste 30 m2;
– de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m.

Uiteraard raden wij u aan – alvorens tot een bieding over te gaan – in contact te treden met de gemeente Ooststellingwerf omtrent uw nieuwbouwwensen.

Betreden van de locatie op eigen risico.

Video

Kenmerken

 

Bouw

Soort onroerend goed

Bouwkavel

 

Bestemming

“Wonen” en “Agrarisch”

 

Oppervlakte

 

Perceeloppervlakte

7.070 m²